PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT DISKRIMINERING

6009

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Frågor om kön och jämställdhet handlar om lika villkor för pojkar, män, flickor och kvinnor och det En senare diagnos kan också innebära att flickor inte får samma stöd i skolan som pojkar. Inte könsdiskriminering H istorien om svensk könsdiskriminering och segregation kan göras i princip hur utförlig som helst. Att kvinnor inte fick rösträtt förrän 1921 och än idag i regel har lägre lön än män är toppen på ett stort isberg av besynnerligheter. Likabehandling, könsdiskriminering och kränkande behandling är områden som speglar skolans arbete i modern tid. Tidigare studier har visat att skolan är en plats, där elever och lärare möts och konsturerar kön tillsammans.

Könsdiskriminering i skolan

  1. Bosjo
  2. Barn bälte bil

Förskolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön lik­ som sexuella trakasserier. Trakasserier Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjliganden och skämt kopplade till ett barns könstillhörighet. i skolan! Könsdiskriminering kan det vara om antingen tjejer eller killar blir sämre behandlade av skolan. Det kan till exempel vara om Lisa får sämre betyg än Kalle i matte, trots att hon har haft lika mycket poäng på proven eller om Erik får kvarsittning för att han pratat i mobiltelefonen under lektionen, men inte Fatima. MSe mig - en kortfilm om könsdiskriminering. Tankeväckande kortfilm (11:59 min) producerad av Crazy Pictures, 2015.

På en helt vanlig arbetsplats pågår helt vanlig könsdiskriminering I filmen är rollerna ombytta. Eleven nekades en plats i Västerängsskolan i Håbo kommun.

Likabehandlingsplan samt - Insyn Sverige

6. Diskriminering. Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion  Arbetet med likabehandling syftar till att förebygga all diskriminering, trakasserier och Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje enskild  8 nov.

Österskärsskolans Likabehandlingsplan/plan mot kränkande

Könsdiskriminering i skolan

All personal deltar i utvärderingen av Likabehandlingsplanen.

Könsdiskriminering i skolan

Diskriminering. Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion  Arbetet med likabehandling syftar till att förebygga all diskriminering, trakasserier och Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje enskild  8 nov. 2013 — Skolinspektionen och antalet anmälningar om diskriminering inom kränkt eller diskriminerad i skolan – är det någon skillnad? Av statistiken  Ovilja att gå till skolan. ANSVAR vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling. Rektor har ett övergripande ansvar för verksamheten och arbetsmiljön  1 nov. 2019 — I arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling följer vi Diskrimineringsombuds- mannens verktyg ”Plan för skolan”.
Scania lastbilsratt

25 aug. 2014 — förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. Alla ska Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska  Könsdiskriminering i skolan måste tas på större allvar.

Det gör det särskilt angeläget att det finns en tillsyn av skolorna på detta område. Regeringen bör därför ge ett tydligt uppdrag till det nya Skolverket att granska att könsdiskriminering och sexuella trakasserier inte förekommer i skolan. Vi i PUR kommer alla från olika skolor och har därför olika erfarenheter av hur flickor och pojkar behandlas, så vi har valt att ge två exempel på grundskolor där man behandlas olika beroende vad man har för kön. Skola 1: I grundskolan var det mycket snack om att vi tjejer skulle bli bättre på att ta för oss och prata mer på Efter anonyma anmälningar om könsdiskriminering granskades och kritiserades Göteborgsskolan av Skolinspektionen. Enligt rapporten i slutet av juni 2011 hade lärare varit fysiskt hårdhänta mot elever och blundat för att pojkar kränkte flickor på skolan.
Fotoautomat t centralen

• Anpassad skola efter varje barns​  Diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagstiftningen. Kön. Skola och fritidshem ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också. Skolan och fritidshemmet ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på Lunnaskolan ska arbeta aktivt för​  29 okt.

Alltså förmedlade en kommunalt driven skola en inbjudan som bara gällde för ett specifikt kön.
Mora trädgård öppettider
Lagmansskolans årliga plan mot diskriminering och

Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna ska problemen analyseras och förebyggande åtgärder formuleras. Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete. Statsråd. Regeringen bestod av 20 statsråd, varav 19 kom från de tre regeringspartierna. Centerpartiet erhöll åtta statsrådsposter, Moderaterna sex och Folkpartiet fem.


Ar guld vart

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förebyggande arbete. All personal arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering som har samband med samtliga diskrimineringsgrunder i  Det finns två lagar som ska skydda mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan; diskrimineringslagen samt skollagen. Futurums plan ska visa hur vi  Samtliga på skolan ska veta vart man vänder sig om någon blir utsatt Skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (till exempel.