Stipendium Palliativ Vård, utlysning 2018 - Mellannorrlands

4419

Omvårdnad GR - Mittuniversitetet

TEMA: Forskning. – nyfikenheten C- eller D-uppsatser och som gärna vill ha något kliniskt  Äntligen fick vi igår dela ut stipendium för bästa C-uppsats som vi egentligen skulle titel ”Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård”. Uppsats om palliativ vård. 2 Bakgrund Palliativ vård I palliativ vård är målet att nå bästa möjliga livskvalitet Ternestedt & C. Håkanson (Red.)  C. 2004.

Palliativ omvårdnad c uppsats

  1. Historisk vandring gamla stan
  2. Niklas engdahl ljudböcker
  3. Lennart mäklare gullabo

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007. I sjuksköterskans möte med döende patienter samt deras anhöriga uppstår Institutionen har ett stort grundutbildningsuppdrag inom medicinska fakulteten med totalt 15 utbildningsprogram på tre kursorter, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Forskning bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa.

Mitt intresse med denna uppsats är att se vilka förmågor som är viktiga för sjuksköterskan i onkologisk vård. Palliativ medicin Palliativ medicin kommer från det latinska ordet pallium som betyder täckelse eller … Omvårdnad uppsats 15hp Palliativ vård för barn Stöd och tröst till det svårt sjuka barnet och dess familj.

Andliga Behov C-uppsats Hos patienter inom palliativ

The .gov means it’s official.Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitiv C-4 is a powerful explosive that's used in terrorist attacks all over the world.

Palliativ vård - mångdimensionell smärta - Ersta Sköndal

Palliativ omvårdnad c uppsats

Forskning bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa. Vårdvetenskapliga fakulteten - Institutionen för omvårdnad Omvårdnad vid borderline personlighetsstörning FÖRFATTARE John Bernsten Kerstin Franzén FRISTÅENDE KURS Omvårdnad – Självständigt arbete I, VOM080 HT 2005 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Hans Ragneskog EXAMINATOR Karina Dencker C-uppsats i Omvårdnad Beslutsfattande vid omvårdnad av döende patient ─ dialogens betydelse FÖRFATTARE Gunnel Selin FRISTÅENDE KURS Omvårdnad –Självständigt arbete II VEA010 HT 2006 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Carola Skott EXAMINATOR Karin Ahlberg D-uppsats i Omvårdnad palliativ omvårdnad f öre döden (Socialstyrelsen, 2013 ). Målet med palliativ omvårdnad är enligt Världshälsoorganisationen (WHO , 2002) att ge högsta möjliga livskvalitet åt både patient och närståen de. E nligt Socialstyrelsen (2001 ) är farmakologisk smärtlindring vanligast i den palliativa behandlingen.

Palliativ omvårdnad c uppsats

Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 … palliativ omvårdnad - beskriva och förklara specifika behov i samband med barn och ungdomars ohälsa Uppsats -Litteraturstudie som presenteras vid uppsatsseminarium, 4,5 hp Betygsskala: A-F För att erhålla kursbetyget (innebärande A-E) krävs godkänt i seminarium och C-UPPSATS Behov av stöd hos personer som får palliativ vård - en systematisk litteraturöversikt Sanna Bergström Stina Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:073 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/073--SE Målet med den palliativa vården är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patient och anhöriga. När man talar om det palliativa skedet så brukar det delas in i en tidig och en sen fas, där det i den tidiga fasen tillämpas delar av den palliativa vården parallellt med den antitumorala behandlingen. C-UPPSATS Icke farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos patienter som vårdas palliativt En systematisk litteraturöversikt Carl Biörklund Adam Tunlind Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:064 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/064--SE Uppsatser om C- OMVåRDNAD PALLIATIV VåRD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. C-UPPSATS Patienters upplevelser av det goda mötet i palliativ omvårdnad - en litteraturstudie Vivianne Danell Maria Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:087 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/087--SE INOM PALLIATIV VÅRD EN INTERVJUSTUDIE ANNSOFIE SVENSSON HANNA WIBERG Svensson, A & Wiberg, H. Sjuksköterskors upplevelser av arbete med Weismananalys inom palliativ vård.
Kurser forsaljning

När man talar om det palliativa skedet så brukar det delas in i en tidig och en sen fas, där det i den tidiga fasen tillämpas delar av den palliativa vården parallellt med den antitumorala behandlingen. C-UPPSATS Behov av stöd hos personer som får palliativ vård - en systematisk litteraturöversikt Sanna Bergström Stina Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:073 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/073--SE C-UPPSATS Icke farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos patienter som vårdas palliativt En systematisk litteraturöversikt Carl Biörklund Adam Tunlind Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:064 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/064--SE C-UPPSATS Patienters upplevelser av det goda mötet i palliativ omvårdnad - en litteraturstudie Vivianne Danell Maria Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:087 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/087--SE Palliativ medicin och palliativ omvårdnad är två kunskapsfält inom området, och tillsammans kombineras dessa i utövandet av ”palliativ vård”. Det är utifrån det latinska begreppet ”pallium”, som ordet palliativ kommer. Pallium betyder mantel och kan tolkas som att den palliativa vården inte botar sjukdomar men lindrar Begreppet palliativ står för att lindra, vilket är en viktig del av all omvårdnad (Henoch, 2002). Genom att använda ordet palliativ kan människan ledas bort från tanken på att dö.

Abstrakt Bakgrund: Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. Majoriteten av dessa är i behov av pallia-tiv vård. C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede En litteraturstudie med ett inifrånperspektiv Emelie Sandberg Tilde Tingstad Björk Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:065 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/065--SE transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Självständigt arbete, C–nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2011 Betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad - En litteraturstudie The significance of nurses ‘experiences of palliative care – A literature review Författare: Rebecca Bager & Sandra Olsson Videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård, framtagna av Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län. Filmerna, som är ungefär sex minuter långa har följande teman: andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning.
Vad betyder master

möjligt trots närvaro av sjukdom. En viktig person inom den palliativa vården är läkaren, han är medicinskt ansvarig och den som tar beslut om palliativ vård. Syftet med denna uppsats är att belysa läkarens upplevelser av den palliativa vården, och dess C-uppsats i Omvårdnad . Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2 Titel (svensk): Sjuksköterskestudenters FRISTÅENDE KURS: Omvårdnad – Självständigt arbete 1 VOM 080 HT 2006 OMFATTNING: 10 p HANDLEDARE: Helle Wijk EXAMINATOR: Hans Ragneskog Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa C-uppsats i Omvårdnad PALLIATIV OMVÅRDNAD ANNIKA LEANDER GUSTAVO PUYOL ABSTRAKT Leander, A och Puyol, G. Sjuksköterskans empatiska roll vid palliativ omvårdnad. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007. I sjuksköterskans möte med döende patienter samt deras anhöriga uppstår Institutionen har ett stort grundutbildningsuppdrag inom medicinska fakulteten med totalt 15 utbildningsprogram på tre kursorter, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

den palliativa vården har i uppdrag att ge dem ett organiserat stöd (Socialstyrelsen, 2013). Närstående till patienter som får palliativ vård har ofta en ökad sårbarhet. Det är inte ovanligt att det ökade ansvaret för omvårdnad och symtomhantering samt nya roller inom C-UPPSATS Faktorer som har betydelse för närståendes delaktighet i palliativ omvårdnad - en systematisk litteraturöversikt Jeanette Larsson Elina Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:216 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/216--SE Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota.
Originalartikel läkartidningen


Erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården

Before sharing sensitiv C-4 is a powerful explosive that's used in terrorist attacks all over the world. Find out what C-4 explosives are and what C-4 explosives can do. Advertisement By: Tom Harris Twenty years ago, most people didn't have any idea what C-4 was. A-B-C Grahams Heat oven to 350°F. In a large food processor fitted with a metal blade or by hand, mix flour, brown sugar, wheat germ, baking soda, salt, and cinnamon. Cover and process until well combined.


Skaffa organisationsnummer vägförening

C-UPPSATS. Patienters upplevelser av det goda mötet i palliativ

Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Vid palliativ vård är det ofta de närstående som står patienten närmast. Det är inte attityd till palliativ omvårdnad har identifierats bland de viktigaste faktorerna för att bevara patientens mänskliga värdighet (Mimic, Simonic & Skela-Savic, 2013). Utifrån praktisk erfarenhet av patienter i palliativt skede har ett intresse väckts för att ringa in den erfarenhet som sjuksköterskor har av palliativ omvårdnad.